ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

02 951 69 75; 0888 642 622
info@ptmitourism.com

 

София, ул. Княз Борис І № 42А, п.к.1463

   

Европейски програми

                          

ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ

е участник

в Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0206-C01

Бенефициент: „П.Т.М. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК 121312545,
 
Обща стойност: 6 117,90 лв., от които 5 200,21 лв.
европейско и 917,69 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«