ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

02 951 69 75; 0888 642 622
info@ptmitourism.com

 

София, ул. Княз Борис І № 42А, п.к.1463

   

Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия

                    

ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ

е участник

в Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): П.Т.М. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 11 798.19 лв.
 
Начало: 19.02.2021 г.
Край: 19.05.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«